Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse

Wool Like Blouse

Regular price $5,700 Unit price  per 

Shipping calculated at checkout.

S H I P P I N G   D A T E

black → in 14days 

ivory → in 2days 


M O D E L  H E I G H T

160cm

S I Z E   G U I D E

Size : Free

Sleeve-length : 76cm
Back-length : 70㎝
Chest-width : 59cm

 

Q U A L I T Y

 POLYESTER  100%


M A D E   I N   J A P A N

 

 

Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse
Wool Like Blouse